Inspiratiesessies voor adviseurs rioolwaterzuiverings-techniek: introductie van een nieuw modulair bouwconcept

 • Presentatie voor diverse themadagen met waterzuiveringsexperts
 • Gezamenlijke presentatie door opdrachtgever én opdrachtnemer: nieuw concept
 • Start: intake-gesprek met één van de sprekers + briefing. Via bespreking van eerder door ons gemaakte presentatie-bouwstenen
 • Turn-key: uitwerking qua vorm en inhoud, gehele presentatie
 • Gebruik: op themadagen met vakspecialisten
 • Opdrachtgever: Tauw bv (namens WZA en WBL)  

Opkomende specialisatie
goed onder de aandacht brengen bij potentiële klanten 

 • Ontwikkeling voorlichtingspresentatie: specialisatie Hoogspanning
 • Start: Teams intake-gesprek met 3 leden team + eigen, oude slideshow
 • Turn-key: uitwerking qua vorm en inhoud, gehele presentatie
 • Gebruik: bij zeer frequente kennismakings-, advies- en introductie-gesprekken
 • Spin-off: leaflet Hoogspanning, 6 A4
 • Opdrachtgever: afdeling Communicatie Industrie van Croonwolter&dros

Recharge Earth: 1ste life symposium na 1,5 jaar! We maakten 2 speeches.

September 2021 -  Ook en de coronatijd hebben we een 20-tal presentaties mogen maken, maar dit was voor het eerst weer voor een life-congres. Over de Energitransitie. Voor TenneT, Enexis en vaste relatie Croonwolter&dros. Met 4 sprekers ontwikkelden we twee verhaalconcepten die we nader uitwerkten in de presentatiestijl van het 2-daagse symposium.

Feedback-presentatie
proefproject TenneT

April 2021 - Een langlopend uitvoeringstraject bij TenneT liep bij de eerste proeffase tegen een aantal dure en tijdrovende problemen op. Croonwolter&dros wilde haar feedback op die proeffase delen en werkte tegelijk een slim oplossingsplan uit. Wij luisterden naar de inhoud daarvan en werkten dat betoog om tot een heldere presentatie voor het team. De inhoud kwam prima over en ... TenneT ging in op het voorstel!

Aandeelhouders bijpraten over groeiscenario's

Maart 2021 - Een paar keer per jaar werken we de slides uit voor de aandeelhoudersvergadering voor VanWonen sinds oprichting van VanWonen. De - inmiddels internationale - vergadering weet zich serieus genomen, de boodschap komt helder over en het geheel wordt altijd zorgvuldig voorbereid: dat wordt zeer gewaardeerd en vergroot het vertrouwen in het management.

Presentatiesjablonen voor de plan- of tenderpresentaties

Maart 2021 - Regelmatig moet bij een tender of aanbesteding  ook een presentatie van het Plan van Aanpak gegeven worden. Wij zorgen dan dat de Look & Feel van de stukken terugkomt in de presentatie, door een sjabloon met de gebruikte visuals op te zetten. Daarna zijn er 2 opties: of de tendermanager vult de overige slides, of wij maken het geheel af. Soms volgen er ook oefensessies met de betrokkenen waarbij wij de sprekers coachen.

|  Archief 2020 - 2015  |