Pier A, het zorgenkind van Schiphol krijgt nieuwe bouwer voor Final Dilevery: BAM

Zomer 2022

Twee bouwers werden uitgenodigd voor een plan om A-Pier voor Schiphol af te maken nadat het project na een groot conflict met de vorige bouwer meer dan half af, voor lange tijd stil was komen te liggen. Eén van de 2 genodigden was BAM Speciale Projecten. Met een heel kundige projectgroep werd een aansprekend plan ingediend ... en als winnaar uitgekozen. Wij gaven de stukken vorm, maakten de visuals, maakten een tijdlijn op de muur van het bedrijfsrestaurant, en leverde bouwstenen voor de start-up bijeenkomst. Geïnspireerd samengewerkt!

Tender gescoord! 

Tender herontwikkeling hoofdkantoor ABN AMRO

April 2022

In een zeer korte doorloopttijd van 18 dagen werd samen met een geïnspireerd en ervaren BAM-team van Speciale Pojecten en dito tekstschrijver een 102 pagina's dik boek met een visie, een werkplan, referenties en CV's gemaakt voor de De Nieuwe Thuisbasis van ABN AMRO op de Foppingadreef. Een heel omvangrijk project, buitengewoon goed aan voorberreiding samengewerkt.

En ... tender gescoord!

Tender voor Maatwerk Meubilair op Schiphol        

Februari / maart 2022

Hemlock vond ons via internet, bij hun zoekaktie naar een partij die hun tenders naar een hoger niveau kon brengen. Steeds meer opdrachten in steeds diversere branches moeten anno 2022 met professioneel tenderen verworven worden. We hebben er enthousiast aan gewerkt en grote stappen gezet. We verzorgden de tekstredactie, schreven aan sommige stukken actief mee, maakten visuals en verzorgden de opmaak van de kwaliteitsdocumenten.

Tender KLM Epcor, 
Schiphol

Oktober 2021

Eén van de vele tenders voor de afdeling Utiliteit van Croonwolter&dros: het hoofdaannemerschap van een grote hal voor KLM Epcor samen met andere TBI-partners. Wij verzorgden de visuals, de opmaak van de stukken en de pptx-presentatie. Daarbij veel aandacht voor de argumenten die de klant belangrijk vond, zoals de teamsamenstelling en het functionering daarvan. Op basis van prijs werd dit project helaas aan andere partij gegund; de kwaliteitsdocumenten kregen een goede beoordeling.

Groot onderhoud John Frostbrug, Arnhem

Juli 2021

De John Frostbrug in  Arnhem moet nodig onderhou-den worden. Voor de gelegenheidscombinatie Mobilis-Iris maakten wij de stukken op. Tender gescoord!

Sloop en herbouw zwembaden, Eindhoven

Juli 2021

Voor Hoppenbrouwers Techniek werkten we met hun team de tenderstukken uit voor zwembadencomplex Tongelreep in Eindhoven. Daarbij veel aandacht voor visuele aspect van de inhoud. In bijlagen werden deze inhoudsondersteunende schema's groot en helder weergegeven, in de tekst was ruimte voor een kleine weergave die naar bijlagen verwees.

Renovatie RWZI Tilburg

Maart - juli 2021

 
Het loont de moeite om risico's en kansen heel nauwkeurig en goed toegankelijk weer te geven. Dat is in deze tender bijv. gedaan. We werkten het ingediende, dat zeer technisch en ontoegankelijk van aard was om, en besteedde veel aandacht aan de heldere opmaak, de herkenbaarheid en het leesgemak. De aanbieding was van TBI-combinatie Croonwolter&dros - Mobilis. Sinds kort treden ze op als de WaterZuiveringenAlliantie, kortweg WZA.
Tender gescoord! 

PVA inhuizing Openbaar Ministerie Maastricht

Mei 2021

Voor Croonwolter&dros Maastricht maakten we tender op voor de aanpak van de inhuizing van het OM in gebouw St. Annadal in Maastricht. De antwoorden op de 3 uitvragen pasten krap binnen de toegestane ruimte / aantal pagina's. Met nodige gepuzzel zijn we eruit gekomen, zonder daarbij op herkenbaarheid en visuele uitleg in te boeten.

Renovatie oude V&D / Hudson-gebouw R'dam

April 2021

Voor Croonwolter&dros verzorgden we de visuals en lay-out van de aanbiedingsstukken, deden we de redachtie van de intro en maakte er een mooi verzorgd boekje van + format voor presentatie. 

Aanbieding: Renovatieplannen Beursgallery Rotterdam

Energiewacht West: nieuw onderdeel Essent dient met onze support 1ste tender in

April 2021

Tekstredactie, visuals en opmaak boekje voor eerste grote onderhoudstender nieuw zelfstandig bedrijfsonderdeel van Essent: Energiewacht West. Goede samenwerking, enthousiast team, allemaal reuze benieuwd naar de uitslag. De 2 corporaties reageren binnenkort. We hebben veel tender-ervaring gedeeld en eerste, goede basis gelegd voor volgende tenders. Tender gescoord!

Herstelplan beruchte breedplaatvloeren Bubbledeck

Maart 2021

Voor nieuwe klant 'OPPS' verzorgden we de visuals en lay-out van de aanbieding in mooi verzorgd boekje. 

Een aanbieding met innovatieve herstel-techniek voor 2 grote overheidskantoortorens te Den Haag.
Tender gescoord!

Tender renovatie kantoren Maanplein

Maart 2021

Renovatie van ex-KPN-gebouw op Maanplein in Den Haag. Een tenderplan van 38 pagina's met Plan van Aanpak + Bijlages. 

Wij verzorgden de opmaak, het goed presenteren van argumenten in de tekst en overige visuele materiaal van het plan.

Selectie TenneT-partners: aanleg / renovatie hoogspan-ningsstations voor komende 11 jaar

Najaar 2020

Een grote TenneT-tender voor combinatie Mobilis - Croonwolter&dros van de TBI-groep. Meer dan 375 pagina's in te leveren materiaal.

Wij verzorgden de visualisaties, infographics en vormgeving van de 10 documenten. Dit door de 9 schrijvers hierin mee te nemen, en te inspireren richting heldere weergave van de speerpunten en inhouden. 

Tender gescoord!

Nieuwe bereidingsapotheek ziekenhuis MST Enschede

Februari 2021

Eén van de vele tenders voor de medische sector: hier een bereidingsapotheek voor ziekenhuis MST in Enschede. 

Wij verzorgden de visuals en opmaak van het plan.
Tender gescoord!

Nieuw rioolzuiveringsconcept

Najaar 2020

Combinatie Mobilis-Croonwolter&dros is een innovatieve speler op de 'watermarkt'. Met waterschappen ontwikkelden ze een vernieuwend concept met vooruitstrevend samenwerkingsmodel. 

Nu uitrollen over rest van NL! 

Wij maakten het presentatiemateriaal en de site-content. Meer presentatie-voorbeelden? Klik hier >>

|  Archief 2020 - 2015  | c cc

Nieuwbouw ziekenhuis Rijnstate Elst: alle fasen van project tendersupport geleverd.  Tweede geëindigd

Februari - Juni 2020

De klant verrast door vanaf Dialoog 1 aan PvA en eindstukken in opmaak te werken en deze vroegtijdig met klant te delen. Ook alle Dialoogrondes met professionele presentaties ondersteunt, belangrijk hulpmiddel voor digitale vergaderingen en voor het als 1 organisatie over de bühne komen als consortium met 3 spelers: Medicom Zes, ULC en Hoppenbrouwers. Overtuigend boek van 140 pags als kwaliteteitsdocument ingediend.

Realisatie Transitie DJI centrum Veldzicht
Project gescoord!

Augustus 2020

Complete tenderondersteuning vanaf Dialoog 1 voor BAM Bouw & Techniek regio Oost. Ook hier de OG verrast met professionele uitwerkingen met veel infografics in vroeg stadium. Plan van Aanpak geschreven, opgemaakt en veel infografics.
Tender gescoord!

Slibdroogfabriek, Alkmaar

Juni 2021 

Voor Mobilis maakten we een tender op. Veel aandacht voor een goede tekstbehandeling en verder nauwelijks ruimte voor visueel zichtbaart maken van de argumenten en pluspunten. Behalve bij de Planning: we maakten een +planning op A3-formaat. Daarbij pakken we uit met een plusplanning waarin de sterke punten, de toegevoegde waarde en beheersmaatragelen ook voor de leek meteen te zien zijn. Tender gescoord!

LUMC: nieuw Hartcentrum
Project gescoord!

Voorjaar 2020

Croonwolter&dros schreef zich in voor het nieuw te bouwen Hartcentrum in een bestaande toren van LUMC. Wij redigeerden de tekst, maakten 4 visuals en maakten de aanbieding van 52 pagina's op. Het eindresultaat viel in de smaak bij LUMC: project gescoord!

Hogeschool Leiden
Project gescoord!

Voorjaar 2020

JP van Eesteren deed samen met Croonwolter&dros  mee aan een tender voor een fikse gebouw-uitbreiding (nieuwbouw) voor de Leidse Hogeschool. Wij maakten op, redigeerden de tekst en maakten een 8-tal visuals. Het resultaat was 100%: opdracht gescoord!

Plan upgrade hotfloor UMCG

Oktober 2019

Tender in de Care-afdeling. Door ons verzorgd eindtekst, visual, faseringen en opmaak van alle tenderstukken. In zeer korte tijd. Voor Croonwolter&dros, regio Groningen.

Styling presentatie vernieuwende maintenance tender
Project gescoord!

December 2019

Croonwolter&dros is met KLM in overleg over een geheel nieuwe manier van Maintenance van de KLM-gebouwen. Wij hielpen de eindpresentatie te professionaliseren. De tender werd gewonnen, proficiat!

Entree-gebouw AMC
Combinatie als enige door!

Oktober 2019

Voor de Volker-Wessels-combinatie Medicom6 (Bouw), HOMIJ (Technniek) en Gebr. van Kessel (Terrein en Tuinen). Met het beste plan en de beste prijs werd de combinatie een onbetwiste winnaar. Onze bijdrage: meedenken strategie, review teksten, visuals en opmaak PvA en alle overige documenten en faseringstekeningen.

Tender renovatie en nieuwbouw wijkdeel Parkweg-Midden, Schiedam
Project gescoord!

November 2019 - uitslag februari 2020

Voor Z_chtb_r deden wij de redactie van de tenderteksten van Van Wijnen Ontwikkeling. Het ging met name om de meerwaarden die je als ontwikkelaar kunt bieden bij renovatie, bij de professionele dialoog met bewoners en bij de nazorg na oplevering die Van Wijnen de gemeente biedt. Uitslag: als winnende concept gekozen uit 4 aanbieders.

Maastricht UMC afdeling, Beeldvorming 3
Combinatie mag als enige door!

Mei 2019

Voor Croonwolter&dros, visuals en tekstredactie.

Groot project van 10-tallen miljoenen, onder geheimhouding
Project gescoord!

Juni 2019

Voor Strukton Worksphere, in zeer korte tijd opgesteld. Tekst, beeld, opmaak en uitwerkmeetings. Project gescoord.

HOMIJ dingt mee voor verbouwing LUMC:
Combinatie met Visser & Smit Bouw

April 2019 - februari 2020

Wij hielpen HOMIJ meerdere PvA's op te stellen, te redigeren, maakten de stukken op incl. tal van key-visuals. Het geheel gepresenteerd in mooie mappen met alle info overzichtelijk en inzichtelijk voor LUMC.

Dialogue Centre Wageningen:
Plan met 3D-omgevingsvisual

Mei 2019

De combinatie Berghege en Croonwolter&dros schrijven samen in voor bovenstaand TH-gebouw met allure in Wageningen. Wij verzorgden de presentatie-styling, de opmaak van de stukken en de 3D-omgevingsscan incl. logistieke stromen.

Presentatie TenneT-ontwerpconcept
Zet alle gedane arbeid, goed en helder in de schijnwerpers!

Januari 2019

Voorafgaand aan een grote vervangingstender van vele grondstations, mocht Croonwolter&dros een ontwerpconcept ontwikkelen. Wij maakten de presentatie van hun integrale ontwerpplan voor hardware en software in meer dan 140 visueel aantrekkelijke slides voor een middaglange dialoogsessie met groot TenneT-team. Werd zeer goed ontvangen.

Tender bouw TenneT-station Maasvlakte
Project gescoord

Februari 2019

BAM Infra vroeg aansluitend mee te werken aan de EMVI-stukken voor Civiele opdracht voor TenneT. Een groot landstation op de kop van de Maasvlakte, waar de kabels van een groot windpark aan land komen. Plan en prijs waren het best: BAM mag gaan bouwen.

117 slides over werken in bouwteam          Minder tenders: nu bouwen aan kennisbank

2018  februari - november

Het aantal tenders binnen de Utilititeit waarbij externe ondersteuning werd gevraagd, nam in 2018 sterk af. De portfeuilles waren immers al overvol. Bij Croonwolter&dros ontstond er tijd om een grote kennisbank met slides over de eigen Bouwteam-aanpak uit te werken. Die staan nu klaar voor gebruik in tal van situaties, en bieden inhoudelijke houvast aan de diverse landelijke tenderteams.

Feringa Building: cleanrooms                       Tender voor combi bedrijven

Zomer 2018

Plan van Aanpak Cleanroomvoorzieningen voor nieuwe complex Rijksuniversiteit Groningen. Redigeren van de stukken, meedenken over de inhoud, vormgeven van boekje met visuals en illustraties.

Tender SRON    Bouw & Installatietechnniek

November 2018

Tender met TBI-integraal voor lab-gebouw Leiden. Halverwege tender teruggetrokken wegens te onduidelijke financiële constructie opdrachtgever.

Tender UWV    Safety & Security

September 2018

Een tender voor upudate van security systemen van alle UWV vestigingen. Er over schrijven kunnen we natuurlijk niet, mondeling toelichten doen we graag.

Amsterdam Skill Centre: herbestemming en nieuwbouw voor anatomische les anno 2018

December  2017

Intensieve bijdrage geleverd aan interessante tender binnen gezondheidszorg: een high-tech oefen- en trainingscentrum voor chirurgen. Een ambitieuze samenwerking van VUmc én AMC.

Tender Luchtbehandeling voor  nieuwe Schatkamer van Nederland: CollectieCentrum Nederland

Oktober - december 2017

Voor Strukton een mooi plan van aanpak gemaakt voor Rijksmuseum. In afwachting van eengunstige uitslag. Meedenken, tekstredactie, infografics, Plus-planning en styling van de in te dienen stukken.

Renovatie Matrix-gebouw Eindhoven voor Strukton
Project gescoord!

Oktober 2017

Een 'medium-inzet' van onze kant: redigeren en meeschrijven aan Plan van Aanpak, maken van enkele visuals en een nette opmaak. Het werkte, de aanbieding won de tender!

Tender Procesinformatisering Hoogheemraadschap HHNK

Oktober 2017

Voor een grote IT-update redigeerden we de TBI-aanbieding van 36 pagina's. We konden er maar 1,5 dag voor vrij maken binnen de overvolle agenda, we  werden er op  het allerlaatste moment bijgehaald. 80% EMVI - 20% prijs: dan is je plan echt veel waard.

Onze 1ste opdracht voor Sweco: een adviestender voor de provincie Overijssel

September 2017

Bij de succesvolle Rijnstate-tender werkten we binnen Croonwolter&dros-team voor het eerst ook samen met een ziekenhuis-expert van Sweco. Van het een kwam het ander: nu werken we aan een tender voor de Provincie Overijssel. Tekst, opmaak en paar visuals. We brengen vaart in de zaak!

Dialysecentrum Assen

September - april 2017

Een 'light-aandeel' van ons aan ziekenhuis tender: we redigeerden de teksten en maakten een slimme opmaak binnen de zeer beperkte ruimte die de aanbesteder ons gaf. Voor Croonwolter&dros.

Tender Annex gebouw LVNL op Schiphol Net 2e geworden door te veel prijsverschil

Mei 2017

Een grote integrale tender met Züblin en Croon- wolter&dros. Alle EMVI-documeten en de presentatie mede inhoud geven. Inclusief een 3D hijsplan voor verbindingsbrug. We eindigde helaas als 2e .

WTC A'dam: een van onze eerste tenders in 2004 voor BAM, nu in 2017 voor TBI
Geheel verzorgd plan maar dag voor indiening teruggetrokken

Mei - juni 2017

In 2004 was het een van onze eerste tender-support vragen: een tender voor grote WTC-verbouwing door BAM. Marijn maakte zijn eerste 3D-visual voor ons. 13 jaar later maakten we de stukken voor een groot uitbreidingsplan aan andere zijde WTC met Croonwolter&dros en derden. Tekst, 2+3D, Plus-planning, opmaak en fotografie.

Rijnstate ziekenhuis Arnhem: zoekt alliantie-partner voor vernieuwbouw OK's en IC's. Combinatie mag als enige door!

April 2017

Een grote tender voor de vernieuwbouw van OK's en IC's in een langjarig project door combinatie van CW&D, Van Wijnen en Sweco. Toewerken naar een Alliantie met het ziekenhuis. Wij hebben de dialoogfase ondersteunt + de tender. Strategisch meedenken, veel tekstwerk, visuals, opmaak stukken, Plus-Planning / Asprakentekening en een basis voor de powerpoint-presentatie

VUmc: serie nieuwe en te renoveren LBK's
Project gescoord!

Maart - april 2017

Strukton mocht zelf al de werkdocumenten voor de LBK-renovatie opstellen. Wij werkten samen met Strukton de tenderdocumenten uit. Voor het eerst met een QR-code naar een intra-site waar beoodelingsteam nog meer achtergrondinfo over PvA kon vinden. Onze bijdrage: strategisch overleg, teksten, visuals, opmaak en een heldere Plus-Planning.

Een 'PraatPlaat': goede ondersteuning bij tenderinterview en slim 'achterlatertje'

Februari 2017

Stel, je moet voor een nieuwe, grote klus een interview bij de klant afgeven. Dat vraagt een goede voorbereiding. Met een inspirerend hulpmiddel in de tas, en een goede voorbereiding, ga je met 'wind mee' zo'n meeting in. Voor Croonwolter&dros werkten we al aan een samenvattende visual voor de aanbieding. Daar kwam de 'PraatPlaat' bij. Er gingen er een paar mee in de tas. Geen beeldschermen, geen afstand, geen gedoe, gewoon ieder een A3-plaat in de hand en daar 'langs' vertellen. Na afloop: mogen we die houden? Heel graag!  

Speech op congresdag: dé kans voor uitbreiden netwerk en vinden van nieuwe realaties

Februari 2017

Een goede speech op een congres kan nadien deuren voor je openen. Wij werken een themadag verhaal voor VanWonen uit, een nieuwe, zelfstandige AM-afsplitsing (ontwikkelaar) voor noord en oost Nederland. Tegelijk was het maken van 'het verhaal' met ons een goede aanleiding voor het intern uitontwikkelen van de eigen visie. De middag in Overijsselse Provinciehuis was een succes! Er werden na afloop meteen afspraken in de agenda gezet!

Slaapcentrum HMC Den Haag: met Strukton in een gespreid bedje. Project gescoord!

Januari 2017

Vestiging Capelle van Strukton helpen we naast folders en andere promotie regelmatig met de  EMVI-stukken. Ook in januari. Een document voor de zorg van 30 pagina's. Daarnaast kreeg de digitale aanbieding een niet te weerstane aanbiedingsdoos: een box als een bedje (voor de usb-stick) voor Neerlands meest innovatie Slaapcentrum in Den Haag. De vorige tender daar behaalden we de hoogste score, ook deze keer weer! Hierboven het ontwerp, klik hieronder om eindresultaat van doosjes te zien. Bekijk resultaat 1 >>
Bekijk resultaat 2 >>

Voor Bosch: van technische offertes, naar offertes die overtuigen

Januari 2017

Hoe kun je zo compact mogelijk alle noodzakelijk informatie verstrekken en tegelijkertijd een inspirerende visie op tafel leggen? Dit wilde Bosch Security Projects en was aanleiding voor offertetraject.  Via twee workshops, voorbeeldoplossingen en twee belangrijke pilots in januari kwamen we tot een visueel, wervend en overtuigend format om mee verder te werken. Met hernieuwde energie en veel inspiratie is Bosch er mee aan de slag gegaan. Binnenkort gaan we de eerste vruchten hiervan plukken.

Uitwerking visiedocument Feringa Building voor Dura Vermeer, Hengelo

Januari 2017

In december werkte we met Dura aan een eerste stap voor de gunning van een groot complex in voor de universiteit van Groningen. Het ondersteunenen van het ontwikkelen van een visie, deze uitwerken in teksten, het maken van 16 visuals, uitwerken van mooie CV-opzet en lay out van het geheel was onze bijdrage aan deze selectie voor Feringa Building.

Visuele presentatie plan 2Amsterdam met nieuw type doos: project gescoord

Januari 2017

De aanbiedingsdoos was deze keer een bijzondere: met uitgefreesde voorkant en magneetsluitingen en mooi uitklapmodel. We verzorgden de gehele look & feel van de aanbieding, sfeerfotografie ter plekke, reeks 3D-bouwplaatstekeningen in fasen en de algemen fasering, een 3D-omgevingssscan en een format voor de testpagina's. Eindresultaat: weer een project voor JP van Eesteren op de Zuidas!

Verpleeghuis Het Wiedenbroek - Medisch Spectrum Twente - Tender gewonnen!

December 2016

Werk gescoord! Verpleeghuis het Wiedenbroek licht op MST-locatie Haaksbergen. Beide onderkomens waren toe aan nieuwe behuizing. Behalve de buitenpoli van Medisch Spectrum Twente zijn hier andere zorgaanbieders gevestigd + de verpleeghuizen. Dura Vermeer Hengelo ontwikkelde een slim plan met ontwerp voor de sloop en herbouw van de verpleeghuizen en poli's ... en won de tender. Onze eerste bijdrage aan dit team en gelijk raak!

Sluizencomplex Eefde - tender gewonnen!
Project gescoord!

November 2016

Een Design, Build, Finance and Maintain-project (DBFM). Dit betekent dat de aannemer de sluis niet alleen ontwerpt en bouwt, maar dat hij de bouw ook voorfinanciert en dat hij 27 jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud. Hij krijgt alleen betaald als de sluis gedurende die periode goed functioneert. Wij werkten voor Mobilis mee aan de visualisaties, faserings- en hinderbeperkingskaarten. Met succes: het werk werd gescoord.

Meer lezen

RijnlandRoute tender van 0,5 miljard: 16 boekwerken, 40 hinder-kaarten, faseringen en meer. Project gescoord!

November 2016

Niet eerder werkten we mee aan zoveel tender-output als voor de RijnlandRoute. Een nieuwe weg langs Leiden tussen A4 en A44. Met 2 complexe knooppunten, een verdiepte aanleg en een tunnel. Het consortium met Mobilis, Van Gelder, Vinci en Croonwolter&dros, werkte een half jaar aan dit grote project. Wij maakten meer dan 40 kaarten / infographics, gaven vorm aan 16 boekwerken en meer dan 500 pagina's tenderstukken. De tender gewonnen! Nu zijn we aan de slag met de publieksvoorlichting en presentaties bij de gemeentes. Wordt vervolgd.

Al jaren maatwerk support voor Croon-tenders: ook dit jaar najaar weer

Oktober 2016

We hebben zo onze 'vaste' tendermanagers die we met maatwerkacties door de jaren heen helpen om hun aanbiedingsteksten en -visuals per project op een hoger plan te brengen. Onder andere voor Croon en CWF, de onderhoudstak van de huidige TBI-combi Croonwolter&dros. Die bijdragen brengen vaart in de zaak, frisse energie en inspiratie in die tenderteams en neemt in drukke tijden deze managers werk en zorg uit handen. Deze maand bij tenders voor Carmel College, MSD en Danone.  

Tender KPN Toren op Zuid

September 2016

In 2000 bouwde HBG de KPN-Toren met zijn opvallende lichtgevel met leuke, groene animaties.  Na de zomer 'doken wij' in de renovatie en uitbreiding met een voorzetgebouw van dat pand door de opvolger van HBG: BAM Bouw & Techniek. Het moet 'The Next Step' worden voor KPN, voor het gebouw en voor BAM. Benieuwd of ze het ook gegund krijgen. Wij redigeerden en schreven mee aan de teksten, Marijn maakte de visuals en de lay-out outlines, wij de rest met PvA, tabs + stickers mapverkpakkingen.

Tender Kosovo-tribunaal, Raamweg 47

September 2016

Den Haag kent zo zijn speciale 'pop-up tribunaals' voor gebieden waar zich eerder pijnlijke oorlogstaferelen hebben afgespeeld. Die moeten een goed en degelijk onderkomen krijgen en daar zorgt het RVB voor. Wij werkten voor TBI / Hazenberg mee aan de 4 in te leveren EMVI-documenten. HEVO verzamelde de inhoud, wij maakten er goed leesbare, heldere en klantgerichte plannen van. Daarnaast een visueel aantrekkelijke Pro-Planning en Management Planning.

Tender renovatie Traumapoli MCH Westeinde Den Haag: drie 10-en als beoordeling! Project gescoord!

Juni 2016

Een project met een wat kleinere maar zeer goed zichtbare en ervaarbare rol voor ons in laatste fase van de tender. We deden de tekstredactie, stelden inhoudelijke aanvullingen voor en maakten een passende opmaak met 5-tal visuals, en ten slotte ook een set mooie pdf's om digitaal in te leveren.

Catalogus schepen Eekels, Groningen

Juni 2016

Een naslagwerk met de gegevens van 168 schepen: 168 store scheepsfoto’s, hun kenmerken en de inbreng van Eekels aan de installaties in de schepen, 5 jaar scheepsgeschiedenis in beeld. We hoeven maar uit het raam te kijken om dit soort internationale schoonheden door de Maas te zien glijden. Wonend en werkend vanuit een wereldhaven is dit een heel goed passend project voor ons, we doen het met overgave.

Ondergrondse fietsenstalling voor
Den Haag CS. Project gescoord!

Mei 2016

Het plein voor Den Haag CS krijgt een grote metamorfose: hoogbouw en daaronder een grote fietsenstalling. Voor de Mobilis-aanbieding voor de  stalling maakten we een 18-tal visuals en tabellen, verzorgden we de lay-out en het drukwerk van 3 boekjes, deden een tekstregie-ronde en verzorgden de teampresentatie. Ook van de presentatie hebben we werk gemaakt: ontwikkelden met het team de inhoud, werkten het uit in slides, en coachten de spreekvaardigheid en overtuigingskracht van de sprekers in 3 sessies. Samen flink geoefend: vóór de  beoordelingscommissie stond dan ook een ge-olied team met een overtuigend verhaal. Het geheel werd gegund met een positieve resulaat!

Ondergrondse fietsparkeergarage de
Vijfhoek in Amsterdam

Mei 2016

Gelijktijdig werkten we aan de tender voor een eveneens ondergrondse fietsenstalling bij Station Zuid in Amsterdam onder het Vijfhoekplein. Wij dachten en schreven mee aan het Omgevingsplan, het Maatregelenplan en het Faseringsplan. Daarnaast maakten we alle visuals en deden we de opmaak van alle stukken. Later meer over deze tender.

Gedeelde 1ste plaats PvA nieuw onderkomen Goede Doelen Loterijen. Project gescoord!

Mei 2016

Bouwer JP van Eesteren deed in april een aanbieding voor de renovatie van pand in Prinses Irenestraat. Joost begeleidde de JPvE-trainee met het opstellen van de documenten en brieven, en gaf support bij de opzet van de presentatie met oefensessie. Marijn werkte simultaan de graphics uit, maakte een managementplanning en deed de vormgeving van het plan van aanpak en de mappen met tabs. Toen alles af was, maakte hij nog een mooie kartonnen doos met belettering aan twee zijden, waar de inhoudelijke en financiële aanbieding in kon: een echte afmaker. Op 20 mei werd bekend dat deze aanbieding op de eerste plaats was geëindigd: in de bouwteamfase alles dus verder uitwerken en dan 'het werk' definitief gegund krijgen. Dat is de volgende stap.

Nieuw kantoor voor o.a. de Nationale Postcode Loterij: architect Benthem Crouwel

Bosch: gaat voor groot onderhoudscontract

April 2016

Bosch kennen we van de boren en wasmachines, maar is ook leverancier van high-end onderhouds-diensten voor overheid en bedrijven. Wij hielpen recent met opstellen Plan van Aanpak en maken van uitgebreide visual van hun onderhoudsdiensten voor landelijke aanbesteding: binnenkort de uitslag.

Strukton Worksphere jaagt op Gasunie

Maart 2016

Mooie samenwerking met tenderteam Strukton Worksphere: in teamverband scherpten we de strategie en argumentatie voor tender van de Gasunie aan en we bewerkten aansluitend de teksten en zorgden voor cruciale infographics. Efficiënt en effectief samengewerkt: wordt vervolgd.

Interne procesversnelling complexe infra-tender Mobilis

Februari 2016

Om het interne proces te versnellen werken aan een pilot om voor een ingewikkeld infra-project al tijdens voorbereiding de opgave in 3D globaal te visualiseren. Dit om intern de communicatie te verbeteren, een te vroege detaillering door de specialisten te vermijden, de voorbereidingstijd te verbeteren / bekorten, en ook de klant vroegtijdig mee te nemen in de alternatieven.

Brug voor HSL-lijn Denemarken

Januari 2016

Voor Mobilis activiteiten in Denemarken werkten we tussen januari 2015 - 2016 aan diverse uitegebreide tenderdocumenten voor een HSL-railbrug. Een nieuwe brug naast de ouden tussen een van de vele Deense eilanden. Onze inbreng: meedenken over plan, vormgeving en druk aanbieding, omwerken technische tekeningen, infographics, presentatie + oefensessie, maken aanbiedingsdoos.

Preferred Supplier VU. Project gescoord!

December 2015

• Actieve input aan strategiesessie vooraf
• Tekstredactie en meeschrijven Plan van Aanpak
• Visuals, vormgeving plan, presentatie
• Concept werknemerspaspoort

Nieuwbouw Museum Naturalis. Project gescoord!

November 2015

Voor combinatie JP van Eesteren, Croon en Wolter & Dros verzorgden we de vormgeving van aanbieding van nieuwbouw Naturalis, maakten we infographics en schema's, verzorgden we fotografie en een handgemaakte map in bij project passende styling.

Brabant Water: gevoed door zonne-energie

Najaar 2015

Voor Croon werkten we mee aan de aanbieding van een groot zonnepanelenproject ten behoeve van een duurzame voeding van de diverse zuiveringsinstallaties in Noord-Brabant. Onze inbreng: tekstredactie, vormgeving document en diverse graphics.

Achmea verleiden: inspiratiesessie CWF

Oktober 2015

Achmea is een vaste klant van CWF. Bij de selectie voor een nieuw contract onderzoekt Achmea de innovatiekracht van de geselecteerde gegadigden waaronder CWF. Wij hielpen bij de opzet van de presentatie voor een inspiratiesessie bij een vaste klant van CWF: een voorbeeld van hoe het kan, een koploper in zijn soort.

Onderhoud techniek, Gemeente Den Haag

Mei 2015

Voor Strukton Worksphere verzorgden wij het Plan van Aanpak voor het onderhoud aan de technische installaties in Den Haag. Onze inbreng: strategische sessie, tekstredactie, vormgeving plan en maken van diverse infographics.

Traverse Dieren, aanbieding groot infrawerk

Mei 2015

Voor de combinatie Van Gelder - Mobilis verzorgden we het Plan van Aanpak voor een aan te leggen traverse door Dieren. Het werd een aantrekkelijke en overtuigende A3-map met meer dan 250 bladzijden die hoge score verdiende. Onze inbreng: strategische sessies, tekstredactie, vormgeving, infographics, uitwerken van bouwfaseringen in uitgebreid stripboek en fotografie.